Arvontasäännöt

Etusivu / Arvontasäännöt

Arvontasäännöt 2019

 

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää CruzIT Oy.
Kampanja tai mikään sen osista eivät ole Facebookin järjestämiä tai millään tavalla tukemia.
Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin.

2. Kuinka arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua noudattamalla Beesting -julkaisussa osallistumisohjeita Järjestäjän Facebook/Instagram -sivuilla.
Osallistumistapa mainitaan erikseen jokaisessa julkaisussa.
Arvonta on vastikkeeton.
Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista eikä markkinointiluvan antamista.

3. Arvonta-aika

Arvonta-aika on määritetty arvontakohtaisesti julkaisussa.
Arvonta on avoinna osallistumista varten julkaisussa ilmoitetun ajan.
Julkaisuun myös kommentoidaan kun kyseisen arvonnan osallistumisaika on päättynyt.
Arvonnan voittaja ilmoitetaan pikimmiten arvonnan päätyttyä.
Osallistumista ei hyväksytä ilmoitetun arvonta-ajan päättymiseen jälkeen.

4. Voittajien valinta ja palkinnot

Järjestäjä pidättää oikeuden valita tai arpoa arvonnan voittajat arvontatilapäivityksessä mainitulla tavalla.
Voittajan arvonta suoritetaan käyttämällä web-pohjaista palvelua.
Palkinnot ilmoitetaan erikseen arvontatilapäivityksen yhteydessä, eikä niitä voi muuttaa rahaksi.
Palkinto on henkilökohtainen. Palkintojen lunastaminen tapahtuu Järjestäjän ja/tai yhteistyökumppaneiden ehtojen mukaisesti.

5. Voittajalle ilmoittaminen

Järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä Facebookin kautta.
Mikäli yhteydenotto ei onnistu
tai
tulee ilmi, että arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti
tai
mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja.

Järjestäjällä on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvonnan tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.
Järjestäjä sopii palkinnon luovuttamisesta voittajille. Järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi.

6. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt (alle 18-vuotiailla holhoojan suostumus).
Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

7. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä mahdollisesti annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.
Tietoja ei anneta eteenpäin kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä.
Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta,
kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Tietojen käsittely on kuvattu tarkemmin Järjestäjän Tietosuojaselosteessa.

8. Arvonta-aineiston käsittely

Järjestäjä voi käyttää arvontaan lähetettyjä kuvia ja tarinoita markkinoinnissaan
Lähettäessään kuvan tai tarinan käyttäjä vakuuttaa omistavansa niihin tarvittavat julkaisu ja immateriaalioikeudet.
Samalla käyttäjä luovuttaa julkaisuluvan lähettämälleen materiaalille järjestäjän Facebook-sivuilla sekä internet-sivuilla.
Materiaalin omistus säilyy käyttäjällä, mutta järjestäjä voi käyttää materiaalia rajoituksetta markkinoinnissaan.

9. Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä.
Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista,
jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista,
jotka voivat aiheutua osallistumisesta arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä.
Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon.
Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.
Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan Facebook/Instagram -sivuilla.

10. Väärinkäytökset

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet arvontaan käyttäen kiellettyjä keinoja,
kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset ynnä muut vastaavat väärinkäytöksiksi luettavat osallistumistavat.
Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

11. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Copyright © 2022 CruzIT Oy